Hiện tại tài khoản mail đuôi @hanoiedu.vn vẫn được Zoom hỗ trợ dạy miễn phí không giới hạn thời gian đối với phòng học không quá 100 học viên. Tuy nhiên một số đơn vị có nhu cầu số lượng lớn tài khoản này trong khi trường chỉ cấp 1 email như vậy. Sau đây là cách làm để có thể đăng ký nhiều tài khoản Zoom miễn phí không giới hạn thời gian từ 1 email của trường

Mời xem hướng dẫn qua clip sau: