A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH, ĐUỐI NƯỚC ĐỐI VỚI TRẺ EM NĂM 2022

UBND HUYỆN QUỐC OAI

TRƯỜNG MN ĐÔNG YÊN A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39/KH-MNĐYA

                                                                                     Đông Yên, ngày 06 tháng  4  năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước

đối với trẻ em năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-PGDĐT ngày 05/4/2022 của phòng GD&ĐT triển khai công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai năm 2022;

Trường Mầm non Đông Yên A xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2022 như sau:

       I. Mục đích, yêu cầu

1. Tiếp tục triển khai các giải pháp thiết thực, thường xuyên để phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em và học sinh trong học tập, sinh hoạt tại nhà trường, gia đình và cộng đồng.

2. Tăng cường công tác chỉ đạo đối với nhiệm vụ đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em.

3. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ một cách thiết thực, đuối nước và đưa các qui định của pháp luật đi vào cuộc sống một cách thiết thực, tạo ý thức tự giác, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, PHHS và học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; Tạo sự lan tỏa, hình thành thói quen, kỹ năng đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước và phong trào tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, bảo vệ bản thân trước tai nạn đuối nước.

4. Nâng cao ý thức trách nhiệm phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích của đoàn viên thanh niên, CBGVNV, học sinh trong việc tuyên truyền và thực hiện PCTNTT, phòng chống dịch bệnh, đuối nước trong trường học, địa bàn sinh sống, góp phần kiềm chế, giảm dần TNTT.

5. Xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực, có kỷ cương nề nếp. Có chất lượng văn hóa và đạo đức tốt, có nhiều hoạt động giáo dục thiết thực gắn liền với mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh.

6. Trang bị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh những kiến thức, kỹ năng để chủ động phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước khi tham gia sinh hoạt trong đời sống hàng ngày và khi tiếp xúc môi trường nước.

II. Nội dung và giải pháp

1. Công tác tuyên truyền

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh và đuối nước, nhất là tai nạn thương tích đuối nước cho học sinh trong các dịp nghỉ Lễ, hội, nghỉ hè. Tại các lớp học phải có các hình thức trực quan để hướng dẫn học sinh các kĩ năng nhận biết về nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước và các kĩ năng phòng tránh.

- Nội dung tuyên truyền phổ biến thiết thực, ấn tượng và có tính giáo dục sâu sắc, cụ thể như:

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể CBGVNV, học sinh, cha mẹ học sinh về Luật Giao thông, Luật phòng cháy chữa cháy, Luật chăm sóc và giáo dục trẻ em và các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể CBGVNV, học sinh, cha mẹ học sinh về văn hóa khi tham gia giao thông, thái độ và hành vi tuân thủ cấc qui tắc, qui định khi tham gia giao thông, các qui tắc đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống đuối nước.

-Tuyên dương kịp thời những cá nhân, tập thể trong các phong trào thi đua về chấp hành Luật giao thông, phòng chống cháy nổ, đuối nước; phê phán những hành vi vi phạm trật tự giao thông – văn minh đô thị…

- Tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh, đuối nước thông qua các chương trình ngoại khóa lấy nội dung Luật Giao thông đường bộ, Luật phòng cháy chữa cháy, phòng chống dịch bệnh, phòng chống đuối nước thực hiện các hoạt động thu hút học sinh CBGVNV, cha mẹ học sinh tham gia vào công tác PCTNTT.

2. Giải pháp thực hiện

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp, thiết bị phục vụ việc dạy, học; thiết bị phục vụ các hoạt động vui chơi, sinh hoạt. Kịp thời sửa chữa, thay thế khắc phục, đảm bảo các tiêu chí trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích

- Thực hiện dạy lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, các giờ học thể dục, các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp các kỹ năng nhận biết về nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, đuối nước và các kỹ năng phòng tránh.

- Nhân viên bảo vệ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giữ gìn trật tự tại cổng trường trước và sau giờ đón trả trẻ.

- Nhà trường phối hợp với công an khu vực giải quyết hiện tượng ùn tắc tại cổng trường và đảm bảo an ninh trong và ngoài giờ học.

- Các lớp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào học sinh học bơi, vận động phụ ̣huynh đưa học sinh đến tham gia học bơi tại các cơ sở dạy bơi, học các kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn thương tích đuối nước;.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhà trường kiện toàn Ban Chỉ đạo giáo dục PCTNTT, đuối nước, phòng chống dịch bệnh.

Phối hợp với Đoàn thanh niên đưa việc học tập PCTNTT, đuối nước, phòng chống dịch bệnh Covid-19, xây dựng nếp sống văn minh đô thị vào nội dung các buổi học, buổi sinh hoạt ngoại khóa.

Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, hướng dẫn và triển khai cụ thể kế hoạch đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường thực hiện nghiêm PCTNTT, đuối nước.

BGH, GVCN, Đoàn Thanh Niên chịu trách nhiệm trong công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho học sinh vào các tiết sinh hoạt lớp, các hoạt động ngoại khóa. dạy lồng ghép trong các hoạt động giáo dục.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị phục vụ dạy học, khu vui chơi, tường, rào, lan can, hệ thống điện trong khuôn viên nhà trường, kịp thời sửa chữa, thay thế, khắc phục đảm bảo các tiêu chí trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh năm 2022 của trường Mầm non Đông Yên A. Đề nghị tất cả các đồng chí GVNV nghiêm túc thực hiện kế hoạch./.

 

   Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

-  Phòng GD ( để b/c);

- Toàn thể CB, GV, NV( để t/h);

- Lưu: YT.

                                                                          Lê Thị Bốn


Tổng số điểm của bài viết là: 75 trong 15 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 54
Tháng trước : 5.102