A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM HỌC 2021-2022

UBND HUYỆN QUỐC OAI

TRƯỜNG MNĐÔNG YÊN A

Số: 42 /KH-MNĐYA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc  

Đông Yên, ngày 22 tháng 4 năm 2022

                                                        KẾ HOẠCH

                                                   Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

   Năm học 2021-2022

 

 
  

Thực hiện công văn số 154/UBND ngày 12/04/2022 của UBND huyện Quốc Oai về việc triển khai công tác hậu kiểm tra về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2022;

Thực hiện kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 21/04/2022 của UBND huyện Quốc Oai về việc triểm khai “ Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022;

Thực hiện công văn số 968/UBND-YT ngày 08/04/2022 của UBND huyện Quốc Oai về việc tăng cường công tác đảm bảo an tòan thực phẩm gắn với phòng chống dịch tại các trường học trên địa bàn;

Căn cứ kế hoạch số 109/PGDĐT ngày 15/4/2022 của phòng giáo dục và đào tạo về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường, Trường mầm non Đông Yên A xây dựng kế hoạch “ Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phẩm năm 2021- 2022” như sau:

 I. Mục đích, yêu cầu.

 1. Mục đích:

- Đảm bảo VSATTP trong nhà trường, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua đường thực phẩm.

- Nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hành và trách nhiệm của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh về công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong năm học 2021 - 2022.

- Tăng cường công tác giám sát, quản lý bếp ăn, các biện pháp dự phòng tích cực và chủ động, phát hiện các nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ô nhiễm thực phẩm, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ ngộ độc thực phẩm, các bệnh lây nhiễm qua thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe của trẻ của cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các biện pháp trong công tác đảm bảo chất lượng VSATTP.

 

- Huy động sự tham gia của các tổ chức trong nhà trường, phụ huynh và các cấp chính quyền địa phương vào công tác VSATTP.

2. Yêu cầu:

- Tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường lên kế hoạch hành động củ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường để triển khai công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2021-2022 hiệu quả.

II. Nội dung

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. 

- Giáo dục cho trẻ có thói quen vệ sinh trong ăn uống, vệ sinh cá nhân thông qua các hoạt động giáo dục hàng ngày ở trường.

- Đảm bảo nuôi dưỡng phải thực hiện các qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thức ăn, chăm sóc trẻ.

- Đảm bảo chế độ lưu giữ đúng theo quy định.

- Bổ sung thêm một số dụng cụ, đồ dùng bán trú đầu năm học.

- Ký hợp đồng với công ty cung cấp thực phẩm đảm bảo vệ sinh ATTP.

- Y tế thường xuyên triển khai phòng, chống các dịch bệnh trong trường học.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, bếp ăn, công trình vệ sinh để phòng, chống ngộ độc thức ăn.

- Khám sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên theo định kỳ.

- Tổng vệ sinh toàn trường vào chiều thứ 6 hằng tuần.

- Có kế hoạch kiểm tra công tác bán trú thường xuyên và theo định kỳ.

- Triển khai “ Tháng hành động vì chất lượng VSATTP”

III. Các giải pháp tổ chức thực hiện

1. Công tác chỉ đạo

- Kiện toàn ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe trong nhà trường, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tốt các bếp ăn tập thể trong các nhà trường.

- Chỉ đạo việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

2. Các hoạt động cụ thể:

- Tuyên truyền giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên qua các buổi họp hội dồng sư phạm về thực hiện các qui định vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh xảy ra ở động vật, gia cầm..

- Phổ biến kiến thức về điều kiện an toàn thực phẩm, đề phòng ngộ độc thực phẩm, các bệnh lây truyền qua thực phẩm từ nơi sản xuất, chế biến đến người tiêu dùng cho cán bộ giáo viên nhân viên, phụ huynh được biết. Đặc biệt chú ý đến việc giáo dục hướng dẫn trẻ thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, vệ sinh học đường.

- Giáo dục cho trẻ tích cực tham gia giữ vệ sinh đảm bảo an toàn thực phẩm như: lao động tự phục vụ, giữ vệ sinh trường lớp, rèn thói quen vệ sinh cá nhân và các hành  vi văn minh nơi công cộng, tạo môi trường thân thiện trong trường học.

- Kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày về số lượng, các món ăn trong ngày.

 - Thực hiện 3 bước lưu mẫu thức ăn đảm bảo qua 24h (người lưu mẫu cần ghi đầy đủ ngày, giờ, tên người lấy mẫu và niêm phong). Nơi chế biến thức ăn phải đảm bảo sạch sẽ, được vệ sinh thường xuyên. Các dụng cụ chế biến, đồ dùng của trẻ.

- Kiểm tra nuôi dưỡng tại các nhóm lớp qua chức năng công việc theo qui định: chuẩn bị phòng ăn, rửa tay trước khi ăn, đeo khẩu trang khi cho ăn, chuẩn bị các đồ dùng cho trẻ phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng tại các nhóm lớp theo quy chế chuyên môn.

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng thực phẩm trước khi ký giao - nhận để phòng tránh ngộ độc thức ăn.

- Các dụng cụ chế biến, đồ dùng của học sinh phải được vệ sinh, tráng nước sôi trước giờ cho ăn.

- Kiểm tra thường xuyên VSATTP (có biên bản đánh giá): bếp ăn, chất lượng thực phẩm dụng cụ chế biến, lưu mẫu thức ăn hàng ngày và các hoạt động chăm sóc học sinh.

- Kiểm tra vệ sinh môi trường, bếp ăn, công trình vệ sinh phòng chống ngộ độc thức ăn và để tạo cảnh quan môi trường luôn sạch, đẹp đảm bảo vệ sinh.

- Kiểm tra nguồn nước sạch và các công trình thoát nước để xử lý kịp thời.

- Kiểm tra nuôi dưỡng việc thực hiện các qui định: quy trình chế biến theo bếp 1 chiều, trang phục nhà bếp, hồ sơ sổ sách, hồ sơ sức khỏe và thực hiện 10 nguyên tắc vàng về VSATTP.

- Tham gia công tác tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về vệ sinh ATTP do cấp trên tổ chức. Đối với nhân viên nuôi dưỡng phải được cấp giấy chứng nhận kiến thức ATTP, chứng nhận sức khỏe...

- Tuyệt đối không để các cơ sở dịch vụ ăn uống không đủ điều kiện vệ sinh ATTP cung ứng các dịch vụ ăn uống trong trường (Kí kết hợp đồng với các đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm đảm bảo các  thủ tục pháp lý về tiêu chuẩn vệ sinh ATTP theo quy định).

- Tạo điều kiện cho các đoàn kiểm tra các cấp về công tác VSATTP.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ban giám hiệu

- Phân công trách nhiệm công việc cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo Y tế trường học về việc thực hiện kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2021-2022.

 2. Nhân viên y tế học đường.

- Lập kế hoạch, thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh, theo dõi, giám sát vệ sinh.

- Giám sát công tác vệ sinh ATTP từ khâu giao, nhận, sơ chế, chế biến và chia thành phẩm.

- Kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày về số lượng, các món ăn trong ngày.

- Thu thập nhiều bài viết tuyên truyền, tranh ảnh, tờ rơi,…

- Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn vể vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Quản lý hồ sơ thủ tục pháp lý về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà trường.

3. Giáo viên

- Thường xuyên vệ sinh lớp học, đồ dùng đồ chơi, vệ sinh cá nhân cho trẻ

- Thường xuyên hướng dẫn, sử dụng xà phòng cho trẻ rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

- Thường xuyên vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ.

- Thường xuyên theo dõi trẻ, khi có biểu hiện khác thường phải báo ngay cho nhân viên y tế, Ban giám hiệu.

4. Nhân viên nuôi dưỡng

- Vệ sinh bếp ăn sạch sẽ hàng ngày.

- Thực hiện quy trình chế biến bếp 1 chiều, dây truyền tổ nuôi dưỡng.

- Đeo khẩu trang, găng tay, trang phục đầy đủ trước khi chế biến.

- Thực hiện rửa tay theo quy định:

+ Rửa tay sau khi: Đi vệ sinh, tiếp xúc với thực phẩm sống, chạm tay vào rác..

+ Rửa tay trước khi: Chế biến, tiếp xúc với thực phẩm, chia thức ăn cho trẻ.

- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Không để móng tay dài, không ăn uống trong khi làm việc.

- Đảm bảo quy trình chế biến từ sống đến chín, đảm bảo chất lượng thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thực hiện lưu mẫu thức ăn hàng ngaỳ đủ về số lượng, đảm bảo thơi gian 24h.

5. Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Tuyên truyền về vai trò và trách nhiệm của các bậc phụ huynh trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cho con em mình.

- Phát huy vai trò giám sát của cha mẹ học sinh đặc biệt trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn.

Trên đây là kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của trường mầm non Đông Yên A năm học 2021 - 2022. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, ban đại diện cha mẹ học sinh trong nhà trường nghiêm túc thực hiện.

 

 Nơinhận:                                                                          

- Các bộ phận CM;

- Lưu: Y tế

 

 

                                        

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

                            Lê Thị Bốn


Tổng số điểm của bài viết là: 165 trong 33 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 54
Tháng trước : 5.102