A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022

Thực hiện Công văn số 190/PGDĐT ngày 17/6/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai về việc “Tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” và Ngày Đại dương thế giới năm 2022

Trường MN Đông Yên A báo cáo kết quả “Tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 như sau:

  1. Công tác chỉ đạo thực hiện

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, pháp luật quốc tế về biển đảo; các quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên, môi trường biển, đảo; phát triển bền vững kinh tế biển…trên cơ sở nội dung Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 31/12/2021 của Ban chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 35-HD/BTGTW ngày 31/12/2021 của ban tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022

2. Công tác tổ chức hoạt động

- Thời gian tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 trong tháng 6

- Treo băng zôn, pano, áp phích, khẩu hiệu; Làm vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, chất thải; Trồng cây hoặc chăm sóc cây xanh, cây cảnh; Các hoạt động truyền thông giáo dục ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường Xanh – Sạch – Đẹp tại trường học.

- Nơi diễn ra các hoạt động: Tại khuôn viên nhà trường. (02 khu) và đoạn đường ngoài cổng trường của 2 khu trường ( chiều dài khoảng 2km)

- Mục đích: Kêu gọi, nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường; Khuyến khích, tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, nâng cao ý thức của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường cũng như người dân và cộng đồng.

+ Phổ biến thông tin cho cộng đồng về tác hại của ô nhiễm môi trường, không khí và lợi ích của việc sử dụng các phương tiện công cộng đối với không khí.

+ Triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” với nội dung “Giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, có sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường”

- Các vấn đề cần tập trung giải quyết:

+ Tổ chức các hoạt động truyên truyền vận động, nâng cao ý thức của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

+ Treo băng zôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”, “Tháng hành động vì môi trường”, “Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2022 và ngày Đại dương thế giới 08/6/2022” tại nhà trường.

+ Chiến dịch ra quân tổ chức các hoạt động “Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022”: Làm vệ sinh môi trường, thu gom sử lý rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường của sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

+ Triển khai phong trào trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường.

3. Kết quả các hoạt động

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhìn chung toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường có ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh thu gom phân loại rác thải, chất thải, nhổ có, quét dọn lá cây giữ gìn không gian nhà trường sạch đẹp, luôn thân thiện với môi trường.

- Số người tham gia: 64 người.

- Số cây xanh được trồng  mới và chăm sóc: 03 cây

- Tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi họp Hội đồng sư phạm: 01 buổi

- Số băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền: 05 cái

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 của trường MN Đông Yên A.

 

Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT;/ Để báo cáo

- Lưu: VT.                     

 

 

    Lê Thị Bốn


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường Mầm non Đông Yên A
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 23
Tháng trước : 4.024